pilviympäristösi Well architected -läpikäynti

Haluatko tunnistaa pilvipalveluidesi seuraavat arkkitehtuurilliset parannuskohteet?  

Tunnista pilviympäristösi kehityskohteet

Well Architected -läpikäynnissä tarkastellaan asiakkaan nykyistä pilviympäristöä tai sen osaa kokonaisvaltaisesti. Läpikäynnissä käytetään pilvialustan tarjoajien virallisia Well Architected -prosesseja, joiden avulla käydään läpi järjestelmän nykytila luotettavuuden, tehokkuuden, tietoturvan, kulujen hallinnan sekä operoinnin näkökulmista.

Läpikäynti on avoin, opettava ja eteenpäin katsova tapa kehittää pilviympäristöjä parhaisiin käytänteisiin pohjautuen ja Digia käyttää sitä laajasti asiakkaiden kanssa ja sisäisesti osana jatkuvan oppimisen pilvimatkaa.

Well Architected -läpikäynti auttaa sinua:

  • muodostamaan kokonaiskuvan pilviympäristösi nykytilasta
  • tunnistamaan tärkeimmät korjaukset ja kehityskohteet 
  • hahmottamaan nopeat voitot/kehitysaskeleet sekä suositukset pidemmälle aikavälille

Katselmoinnin lopputuloksena syntyy kattava raportti läpikäynnin aikana havaituista positiivisista asioista kuten myös parannuskohteista toimenpide-ehdotuksineen.Oletko kiinnostunut pilviympäristösi Well Architected -läpikäynnistä? Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan lisää: