Skip to content

Integraatioiden ja APIen merkitys projekteissa jatkaa kasvuaan

Are you an API-Go-Lucky kind of person? Meiltä löytyy mahdollisuuksia integraatio-osaajille.

Olemme tälle sivulle keränneet sinulle tietoa siitä, millaista työskentely on Digialla ja millaisten projektien parissa integraatio-osaajamme ovat päässeet työskentelemään. Jos integraatiot ovat juttusi, tutustu täällä tarkemmin siihen mitä Digia voi sinulle tarjota. 

2048x1366_rekrylandari_integraatio-osaajat

Digian Integration & API -yksikkö

Teemme integraatioiden kehitystä, konsultointia ja ylläpitoa. Toisin sanoen suunnittelemme ja toteutamme tiedonsiirtoa eri yritysten ja organisaatioiden välillä. Jos tiedonsiirtoa ei näiden välillä ole, tai se toimii väärin, voivat ruokakaupan hyllyt jäädä täyttymättä, verkkokauppalähetykset saapumatta, polttoaineet tilaamatta huoltoasemille, raaka-aineet myöhästyä rakennushankkeista tai esimerkiksi energiateollisuudessa kaukolämmön tarpeen ennusteet päivittymättä oikein. Julkishallinnon puolella saattavat etuushakemukset jäädä käsittelemättä, päivähoitopaikat vahvistumatta, rakennusvalvonnan prosessit edistymättä tai poikkeustilanteiden tiedot kulkematta eri viranomaisten välillä.

Integraatiot toimivat yhteiskunnan näkymättöminä moottoreina, ja meidän tehtävämme on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää näitä moottoreita.

Olemme toimittaneet integraatioratkaisuja menestyksekkäästi jo yli 20 vuotta, nyt jo 180 asiantuntijan voimin. Meillä integraatio-osaaminen on keskitetty omaan liiketoimintaansa, mikä tarjoaa mallin niin osaamisen jakamiseen kuin pitkiin asiakassuhteisiinkin.  Digia tarjoaa mielenkiintoisia projekteja eri toimialoilta julkishallinnon uudistushankkeista API-startupeihin. 

26.09.2023

Digia solmi strategisen kumppanuuden MuleSoft by Salesforcen kanssa tukemaan liiketoiminnan kasvua

Integration & API -alueella Digia on kasvanut viime vuosina, jonka aikana laajassa asiakaskentässä on ollut nähtävissä kasvava kysyntä pilvi ja iPaaS -ratkaisuissa, API:en hyödyntämisessä, reaaliaikaratkaisuissa sekä AI:n hyödyntämisessä osana integraatio ja API -kehitystä. Kasvustrategian osana Digia ottaa haltuun uusia teknologialustoja, luo uusia kumppanuuksia sekä laajentaa ...
Digialainen integraatioarkkitehti koneen äärellä.

Millaista on työskentely integraatioiden parissa?

Meillä voi toimia integraatiokehittäjänä, integraatioarkkitehtina tai integraatioprojekteihin tai -palveluihin keskittyneenä projekti – tai palvelupäällikkönä. Tiimimme ovat jakautuneet joko asiakkuuksien tai teknologioiden mukaan ja toimivat ketterän kehityksen mallien mukaisesti. Tiimien koot vaihtelevat 3–30 henkilön välillä ja projektitiimeissä on vähintään 2 kehittäjää, projekti-/palvelupäällikkö ja arkkitehti. Yksin et siis meillä jää.

Liiketoimintamme kattaa arkkitehtuuri- ja konsultointipalvelut, kehityksen erilaisilla malleilla sekä jatkuvat palvelut liiketoimintakriittisiin ympäristöihin.

Toteutamme integraatioita Suomen laajimmalla teknologiakirjolla. Kehittymisen suuntia on siis runsaasti. Lisäksi meillä voi kehittyä eri roolien välillä, esimerkiksi kehittäjästä arkkitehdiksi, tai 2. tason tuesta kehittäjäksi. Onpa meillä myös kehittäjiä siirtynyt määrittelijöiden rooliin, sekä päinvastoin! Siirtymiin meillä on valmiit urapolut, joissa varmistamme, että osaamisen taso vastaa korkeita standardejamme, ja osaajayhteisömme tulee tutuksi.

Alla esittelemme esimerkkinä meidän Kehittäjästä integraatioarkkitehdiksi -koulutuspolun. 

Voimme räätälöidä tehtäviä toiveidesi ja taustasi mukaisesti. Esimerkiksi arkkitehtina painopisteitä voidaan muokata myynnin tuen, teknisen toteutuksen tai konsultoinnin välillä. Voit toiveidesi mukaan asiakastyön ohessa toimia myös Digian sisäisenä teknologiaevankelistana, tech leadina.

Digia_brand-photos_2023_tyopaikkailmoitus-0037

Urapolku kehittäjästä arkkitehdiksi

Integraatioarkkitehti työskentelee asiakasprojekteissa ja -palveluissa kehittäen, ylläpitäen ja noudattaen asiakkaan integraatioarkkitehtuuria. Integraatioarkkitehti vastaa siitä, miten informaatiota siirretään organisaation järjestelmien välillä ja liiketoimintakumppaneille. Tässä roolissa tarvitaan sekä teknistä osaamista että hyviä vuorovaikutustaitoja. Rohkeus tehdä päätöksiä ja kyseenalaistaa on tärkeää arkkitehdin työssä, samoin kuin halu kokeilla uusia asioita ja auttaa sekä valmentaa muita. 

Polku integraatiokehittäjästä arkkitehdiksi, on mahdollista aloittaa, kun sinulla on kertynyt vähintään 1–2 vuotta kokemusta kehittäjän tehtävistä ja koulutuspolun läpikäynti kestää keskimäärin 1–3 vuotta, riippuen kokemustasosta polulle astuessasi.

Integraatioarkkitehdin urapolku perustuu käytännössä 6 viikon välein toteuttaviin vertaisryhmätapaamisiin, jota vetää kokenut arkkitehti. Tapaamiset ovat yhdistelmä teoriaa, käytäntöä sekä osallistujien omiin kokemuksiin perustuvaa tiedonjakoa. Joka tapaamiselle on ennakkoon suunniteltu agenda, joka perustuu arkkitehtiurapolun tietosisältöön määriteltyihin aiheisiin.

Ennen urapolkua, sen aikana ja sen jälkeen teet aktiivisesti töitä asiakasprojekteissa ja – palveluissa kehittäjänä, roolisi ja vastuidesi kasvaen tietämyksen kasvun mukaan arkkitehdin tehtävien suuntaan. Tukenasi arjessa on kokenut arkkitehti, joka pystyy tukemaan sinua asiakastyössäsi.

Kuvaus urapolun sisällöstä

01

Koulutuspolku alkaa

Aloitat opettelemalla integraatioarkkitehdin roolissa tarvittavat perustaidot. Tähän kuuluu uusien teknologioiden omaksuminen ja sertifioituminen työlle olennaisilla alueilla. Opit muun muassa integraatiostandardit ja protokollat, integraatioiden suunnittelumallit, API-hallinnan ja -toteuttamisen periaatteet sekä Event-arkkitehtuurin perusteet. Lisäksi syvennät tuntemustasi tietoturvasta, eri integraatioalustoista ja DevOpsista sekä sisäistät Digian tarjoamat integraatiopalvelut, meillä käytettävät työkalut ja dokumentoinnin.  

Teknisen osaamisen lisäksi kehität myös muita roolille olennaisia taitoja kuten kommunikointi- ja esiintymistaitoja asiakasrajapinnassa työskentelyyn sekä työsi organisointia ja ajanhallintaa.

02

Osaamisen syventäminen

Kokeneiden arkkitehtiemme opissa

Kehittymistäsi tukemaan saat mentoroijaksi kokeneen integraatioarkkitehdin ja valitset myös itsellesi fokusalueen. Fokusalueella pyritään selkeyttämään integraatioarkkitehdin kehittymismahdollisuuksia. Oman mielenkiinnon mukaan voit valita soveltuvan suuntautumisen, jonka jälkeen kehittämisen toimenpiteitä (esim. osallistuminen projekteihin, koulutukset, mentoroinnit, jne.) on helpompi suunnitella kokonaisvaltaisesti. Fokuksesi voi liittyä esimerkiksi konsultatiiviseen työskentelyyn, myynnin tukemiseen, arkkitehtuuriyhteistyöhön tai integraatiopalveluun.  

Verkostoituminen muiden arkkitehtien kanssa ja kyky nähdä kokonaisuuksia auttavat sinua hahmottamaan laajemman kuvan ja näin auttaa ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa. Tässä sinulla on tukenasi myös Digian aktiivinen Integraatiot & API-heimoyhteisö.  

03

Koulutuspolku päättyy

Vai päättyykö?

Lopulta työskentelet itsenäisesti, mutta osana Digian raudanlujan ammattitaidon omaavaa integraatioarkkitehtien joukkoa. Koulutuspolulla ja kollegoidesi avustuksella keräämälläsi osaamisellasi uskallat tehdä päätöksiä ja uskallat myös kyseenalaistaa asioita ja toimintatapoja. Sinulla on rohkeutta kokeilla uusia asioita sekä kykyä ja halua auttaa ja valmentaa muita ympärilläsi. Olet valmis jakamaan tietouttasi esimerkiksi osallistumalla työpajoihin tai järjestämällä ja fasilitoimalla niitä itse ja mentoroimalla muita.  

Todennat osaamisesi arkkitehtina esittelemällä asiakastyöhösi liittyvän lopputyön, joka käytännössä on arkkitehtuuriongelman ratkaisun kuvaaminen tai siihen liittyvän idean edelleen kehittäminen. 

Jatkat myös Digian kulttuuriperiaatteiden mukaisesti oman osaamisesi kehittämistä ja tutustut uusiin teknologioihin ja alan trendeihin. Oppiminen Digialla ei ole koskaan ohi.

Omasta mielestäni Digia on sopivan kokoinen työnantaja – ei liian suuri eikä liian pieni. Työntekijän kehitystoiveet ja suunnitelmat otetaan hienosti huomioon sekä työsuhteen että projektityön osalta.

Antti Kujala, Integration Architect

Meillä jokainen on Senior Trainee

Toimimme ympäristössä, jossa palikat ympärillämme liikkuvat jatkuvasti. Tarvitaan jatkuvaa oppimista, jotta voi pysyä kehityksessä mukana - ja auttaa muita oppimaan. Nämä ovatkin kulttuurimme ytimessä. Olemme oppimisyhteisö, jossa kutsumme jokaista Senior Traineeksi, oli hän sitten vastavalmistunut tai jo kokenut arkkitehti. Uskomme nimittäin, että jokaisella on osaamista jaettavaksi muille ja tätä varten meillä on esimerkiksi aktiivista heimotoimintaa.

Työt tulevat valmiiksi, mutta me emme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että myös organisaationa kehitämme uusia toimintatapoja ja -malleja.

 

Digia kulttuuriperiaatteet

  • Oppiminen - Työskentelemme moderneissa data-, alusta- ja tekoälyprojekteissa ja jatkuva oppiminen on osa työnkuvaamme

  • Jakaminen, yhdessä tiedämme enemmän - Erilaiset osaamiset ja persoonat täydentävät meillä toisiaan

  • Rohkeus, ei se polta pahasti - Kokeilemme rohkeasti uusia ratkaisuja emmekä pelkää tarttua haasteisiin.

  • Ammattiylpeys, seisomme työmme takana - Olemme ylpeitä työmme tuloksista jokaista yksityiskohtaa myöten

Digialla työskentelyn yksi vahvuuksista on työn ja vapaa-ajan yhdistäminen ja sanalla sanoen se, kuinka paljon töiden tekeminen tuntuu yhdessä tekemiseltä hyvän kaveriporukan kesken. Päivittäisen työnteon päätavoite on oppia joka päivä jotain uutta, ja 70–20–10 - periaatteen mukaan 70 % oman itsensä kehittämisestä tapahtuu päivittäisissä työtehtävissä itseään haastaen.

Tomi Rantanen, Integration Specialist

Avoimet paikkamme integraatioista kiinnostuneille