Digiä ja kyyneleitä

-PODCAST


Kuuntele:
Spotify     Soundcloud     Apple Podcasts

 

Vertaistukea johtajilta johtajille aikamme digihämmennykseen

Digiä ja kyyneleitä on Digian podcast, jossa etsitään suomalaisten johtajien kanssa tyhjän pöhinän ja IT-jargonin takaa aitoa tunnetta ja arvoa digitaalisuudesta. Podcast sukeltaa rationaalisuuden verhon taakse ja käsittelee sitä, mikä meitä ihmisiä oikeasti johtaa: tunteita.

Digipäätöksiä ohjaa tunteiden kirjo

Johtajan tehtävä on varmistaa, että liiketoiminta menestyy ja kehittyy. Digitaalisuus antaa paljon mahdollisuuksia, mutta onnistuakseen niiden hyödyntämisessä johtajan täytyy ymmärtää, mihin kannattaa satsata ja miksi. Tämä on pirullinen tehtävä, sillä harva johtaja on IT-ammattilainen.   

Digitaalisuus ei ole vain kylmää rautaa tai tunteettomia ykkösiä ja nollia, vaan kaikki palvelut tulevat elävien ja tuntevien ihmisten käyttöön. Myös päätökset ja ratkaisut niiden taustalla – tehtiin ne sitten tuskan hiessä tai ilon kyyneleissä – ovat aina ihmisten tekemiä.  

Näistä tunteista kertoo Digiä ja kyyneleitä. Podcastissa suomalaiset johtajat kertovat omia esimerkkejään johtamisen ja digikehityksen haasteista ja niihin liittyvästä tunteiden kirjosta.

JAKSOT

Jakso 6/ 23.6.2020

Johtaako usko vai tieto digikehittämistä?

Vieraana Markku Heikura, pääjohtaja, Verohallinto

Jatkuvasti muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa harva asia on yhtä varmaa ja pysyvää kuin verot. Mutta. Verohallinto uudistuu vauhdilla ja julistaa itsekin vahvaa uskoa digipalveluihin. Mistä perinteinen byrokratian linnake löytää uskoa panostaa voimakkaasti digitaaliseen kehitykseen? Onko usko koskaan koetuksella? 

Uskosta digitalisoituvassa maailmassa on puhumassa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura. 

 • Mistä Verohallinnon vahva usko digitalisoitumiseen on lähtöisin? (05:03)
 • Kuinka hyviä suomalaiset ovat ottamaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita? (07:27)
 • Mistä löytyy usko, että esim. tulorekisterin kaltaisissa jättihankkeissa tehdään kehitysvaiheessa oikeita asioita? (08:54)
 • Verohallinnon suositut somekanavat (12:58)
 • Käyttäjän kysymys: Miksi verottajalla kestää puoli vuotta tehdä päätökset? (15:59)
 • Mitä uskolla ja digitaalisuudella on yhteistä? (19:20)
 • Pysyykö lainsäädäntö mukana kiihtyvässä digitaalisessa kehityksessä? (26:58)

Lue koko jaksokuvaus Digian blogissa Jakso 5/ 9.6.2020

Onko herkkyydelle sijaa suuressa digitransformaatiossa?

Vieraana Kai Telanne, toimitusjohtaja, Alma Media

Herkkyyden voi ymmärtää monella tavalla. Toisaalta puhutaan tunneherkkyydestä, mihin liitetään yleensä empatia tai voimakas emotionaalinen reagointi asioihin. Toisaalta herkkyys liitetään usein intuitioon, aistimiseen ja reagointiin, mistä on hyötyä esimerkiksi yritettäessä selvittää digitalisoituvan maailman seuraavia trendejä ja ilmiöitä.  

Minkälaista herkkyyttä tarvitaan suuren mediakonsernin johtamisessa? Onko tunneherkkyydelle sijaa mediatalossa, joka nojaa vahvasti kovan datan hyödyntämiseen? Kun organisaation liiketoiminta digitalisoituu täysin, mitkä ovat tärkeimmät työkalut muutoksessa? 

Digiä ja kyyneleitä -podcastissa herkkyydestä digitransformaation johtamisessa on keskustelemassa Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne.  

 • Mitä herkkyys tarkoittaa sinulle johtamisessa, Kai Telanne?`(05:04)
 • Onko tunneherkkyys johtajalle tärkeä asia? (06:15)
 • Minkälainen Alma Median 15 vuotta kestänyt digitransformaatiomatka on ollut? (08:10)
 • Miten printtilehtitaustainen Kai Telanne on itse opiskellut digimaailmaa? (11:03)
 • Minkälaista roolia herkkyys esittelee liiketoiminnallisessa päätöksenteossa? (13:22)
 • Käyttäjän kysymys: Miten Alma Media kehittää verkkomedioiden käyttäjäkokemusta? (15:28)
 • Minkälaista organisaation kulttuurinmuutosta onnistunut digitransformaatio edellyttää? (17:19)
 • Mikä on datan rooli Alma Median strategiassa? (20:20)
 • Minkälaista roolia herkkyys ja tunteet näyttelevät datan hyödyntämisessä? (23:44)

Lue koko jaksokuvaus Digian blogissa Jakso 4/ 26.5.2020

Miten johtaja rakentaa luottamusta digimurroksen keskellä?

Vieraana Timo Ritakallio, pääjohtaja, OP Ryhmä

Pankkitoiminta perustuu aina luottamukseen. Kun pankkiasioiden hoitaminen on siirtynyt yhä enemmän digijärjestelmien varaan, on pankeille kriittisen tärkeää, että digikehittämistä tehdään ketterästi ja luotettavastiTimo Ritakallion johtamassa OP Ryhmässä digitalisaatio on tarkoittanut muutoksia koko talon johtamisessa ja toimintakulttuurissa. OP:ta on jopa kutsuttu ”tiimityön koelaboratorioksi”. Muutoksen ytimessä on Ritakallion mukaan kyky luoda luottamusta – niin omien työntekijöiden kuin asiakkaiden ja pankin välillä.  

Miten luottamusta rakennetaan nopeasti muuttuvassa bisneksessä? Miten pankinjohtaja suhtautuu kyberuhkiin, jotka voisivat horjuttaa luottamusta pankkiinMillä tavoilla johtamisen ja strategian on muututtava, kun digitaalisuus on liiketoiminnan kovassa ytimessä?   

 • OP:lla on tehty isoja muutoksia. Miten johtaja rakentaa luottamusta muutosten keskellä? (4:23)
 • OP:lla on siirrytty itseohjautuviin tiimeihin. Miten luottamusta rakennetaan tiimityössä? (07:03)
 • Pankin digijärjestelmien on toimittava 24/7. Painaako vastuu pääjohtajan harteita? (11:40)
 • Käyttäjän kysymys: Miksi maksaminen kotikoneella on mennyt ikäihmiselle niin hankalaksi? (13:39)
 • Kuinka paljon pääjohtajalla on roolia OP:n digikehittämisessä? (17:45)
 • Joutuuko johtajana esittämään, että ymmärtää digikehittämisestä enemmän kuin ymmärtää? (19:00)
 • Miten OP hyödyntää asiakasdataa vastuullisesti? (22:00)
 • Millainen on OP:n ”elävä strategiaprosessi”? (26:41)

Lue koko jaksokuvaus Digian blogissa Jakso 3/ 12.5.2020

Tuoko data toivoa vai valheellista hallinnan tunnetta?

Vieraana Paula Laine, toimitusjohtaja, Valtion kehitysyhtiö Vake

Toivo voi olla välillä kortilla, kun maailmaa ravistelevat isot mullistukset, kuten koronakriisi, ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Valtion kehitysyhtiön eli Vaken tarkoituksena on vauhdittaa investointeja suomalaisiin kasvualoihin ja -hankkeisiin. Toiveena on luoda uutta kasvua, keskittyen digitalisaatioon ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. 

Mikä on valtion rooli ilmastotoimien ja digitalisaation vauhdittajana? Tuoko data toivoa vai valheellista hallinnan tunnetta? Miten ennakoida ”mustia joutsenia”? Liittyykö koronakriisiin myös toivon skenaarioita? Ja mikä lieneekään ”edistyksen ketsuppipullo”?  

 • Mihin toivo perustuu – tunteeseen vai tietoon? (4:37)
 • Miten digitalisaatio ja toivo liittyvät toisiinsa? (8:34)
 • Millaisia digihankkeita valtion rahoilla tulisi vauhdittaa? (9:55)
 • Esimerkki: Pitäisikö suomalaisessa perusopetuksessa olla yhteinen digialusta? (12:47)
 • Antaako datalla johtaminen valheellista hallinnan tunnetta? (15:42)
 • Miten ennakoida ”mustia joutsenia”, jotka tulevat oman alan ulkopuolelta? (19:11)
 • Käyttäjän kysymys: Hidastaako vai vauhdittaako korona ilmastotoimia? (21:27)
 • Millaiset (digitaaliset) ilmastohankkeet voivat luoda toivoa? (25:55)
 • Mitä epätoivon hetkiä Paula Laine on kokenut? (28:02)
 • Onko toivo välillä myös petollista? (30:40)
 • Loppuhavainnot: toivo ja armollisuus poikkeuksellisessa ajassa (32:57)

Lue koko jaksokuvaus Digian blogissa 

 Vieraana Jukka Leinonen, toimitusjohtaja, DNA

Epävarmuus leimaa nopeasti digitalisoituvaa yritystoimintaa, myös teleoperaattorialalla. Operaattorit pitävät yllä koko yhteiskunnalle kriittisiä verkkoyhteyksiä ja toisaalta käyvät kiivasta kilpailua asiakkaista, yhä enemmän digitaalisissa kanavissa. Toimitusjohtajan tulisi osata näyttää suuntaa digimurroksessa, mutta välillä ainoa tie eteenpäin on tehdä kokeiluja ja katsoa, mikä toimii.   

Miten epävarmuuden kanssa oppii toimimaan? Saako johtaja näyttää epävarmuutensa työntekijöiden tai firman hallituksen edessä? Mitä hyötyä epävarmuudesta voi olla riskien hallinnassa? 

 • Miten poikkeusaika on näkynyt DNA:n bisneksessä? (3:31)
 • Missä tilanteissa johtaja tuntee epävarmuutta? (6:35)
 • Saako epävarmuutensa näyttää henkilöstölle? (7:41)
 • Leinosen epävarmuuden hetket: uusien pestien ja DNA:n hallituksen edessä (11:18)
 • Miten epävarmuus näyttäytyy teleoperaattorialalla? (15:09)
 • Kokeilut ja epävarmuus IT-palvelujen kehittämisessä (17:49)
 • Käyttäjän kysymys: Miten analoginen SIM-kortti on vielä olemassa? (20:20)
 • Kuinka paljon toimitusjohtaja on mukana DNA:n digikehittämisessä? (22:10)
 • Miten DNA hyödyntää asiakasdataa palvelujen kehittämiseen? (24:00)
 • Mitä DNA:lla on opittu etätöiden johtamisesta? (27:20)
 • Loppuhavainnot: epävarmuus riskienhallinnan keinona (31:06)
 • Leinosen vinkit johtajille epävarmuuden hetkiin (33:33)
Lue koko jaksokuvaus Digian blogissaJakso 1 / 14.4.2020

Mistä johtaja löytää rohkeuden uudistaa liiketoimintaa?

Vieraana Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia

Digitalisoituvassa maailmassa jokaisesta yrityksestä on tullut softayritys. Myös perinteisten firmojen johtajien on uskallettava kehittää uutta digitaalista liiketoimintaa, esimerkiksi verkkokauppaa – joskus jopa vanhan kustannuksella. Bisneksen ja toimintatapojen uudistaminen vaatii kanttia heittäytyä tuntemattomaan. Mistä löytää rohkeus yrittää uutta epäonnistumisen uhalla? Mitä rohkeus tarkoittaa toimitusjohtajan työssä – etenkin poikkeusajassa? Kuinka paljon johtajan pitää ymmärtää digimaailmaa?

 • Miksi yrityksissä ei saa antaa pelolle sijaa? (4:25)
 • Pitääkö toimitusjohtajan ymmärtää digitalisaatiota? (7:48)
 • Miten rohkeus ja huoli näyttäytyvät toimitusjohtajan arjessa poikkeusaikana? (8:22)
 • Saako johtaja näyttää pelkoaan? (10:10)
 • Mitä roolia digitalisaatio näyttelee kriisin keskellä? (11:30)
 • Kestävätkö digijärjestelmät poikkeusaikoina, kun asiakkaina on kriittisiä toimijoita, kuten Puolustusvoimat? (12:09)
 • Miten johtaja osaa päättää digitaalisista investonneista, jos ei ole itse diginatiivi? (15:10)
 • Onko suomalaisjohtajien ymmärrys digitaalisuudesta riittävällä tasolla? (17:20)
 • Käyttäjän kysymys: Mikä on data ja missä sitä voi koskettaa? (18:37)
 • Miten poikkeusajan digiloikka vaikuttaa kriisin jälkeen? (19:30)
 • Vaikuttaako kriisi digipalveluiden arvostukseen ja kysyntään? (21:54)
 • 2020-luku on datan vuosikymmen: Mitä se tarkoittaa käytännössä? (25:14)
Lue koko jaksokuvaus Digian blogissa

 

PODCASTIA
         JUONTAMASSA

Veikko Nokkala

Veikko Nokkala

Veikko Nokkala on parempien IT-palveluiden puolestapuhuja, arkkitehtiyksikön johtaja ja DevOps-evankelista Digialla. Veikon rohkeudella puhua tunteista on vahva yhteys digitalisaation edistämiseen niin Digialla kuin asiakkailla.

Katso Veikon tärpit jaksoihin

Ville Blåfield

Ville Blåfield

Ville Blåfield on entinen toimittaja, nykyinen konsultti viestintätoimisto Milttonissa. Digitalisaation ja digipalveluiden suhteen Ville on niin kutsuttu "remind me tomorrow" -päivittäjä.