Skip to content

Ohjaako teidän liiketoimintaanne data vai dada?

liiketoiminnan_ja_asiakaskokemuksen_kehittaminen

Personoitu monikanavainen asiakaskokemus uudelle tasolle datan tuella

Liiketoiminnan digitalisoinnin voisi olettaa lisäävän toiminnan älykkyyttä ja tehokkuutta. Mutta todellisuudessa mikään ei kehity ilman, että sitä kehitetään. Tarvitaan jokin voima, joka panee muutoksen liikkeelle. Ja mikäli kehityssuunnan haluaa itse päättää, vaatii muutos myös määrätietoista johtamista. Ei siis kannata tuudittautua ajatukseen, että kunhan yritys ottaa modernit digitaaliset alustat käyttöön, toiminnan älykkyys kasvaa automaattisesti. Tarvitaan muutosvisio.

Julkaisimme trendioppaan, jossa käsittelemme teemoja liittyen datan kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuuksiin osana niin personoitua asiakaskokemusta kuin digitaalista työntekijäkokemusta. Lataa maksuton oppaamme ja inspiroidu!

Haluaisitko hyödyntää dataa monipuolisemmin osana personoitua, monikanavaista asiakaskokemusta?

 

Trendioppaassamme kerromme alla olevista näkökulmista, kuinka hyödyntää dataa monipuolisemmin osana personoitua asiakaskokemusta:

 • Asiakaskeskeisyyden merkitys osana liiketoiminnan kasvua
 • Datalähteiden hyödyntäminen asiakastiedonkeruussa
 • Datavirroista tiedon hyödyntämiseen
 • Personoitu monikanavainen asiakaskokemus
 • Kohdennettu markkinointiviestintä osana kokonaisvaltaista asiakaskokemusta
 • Vastuullisuus ja tietoturva osana asiakaskokemusta
 • Asiakaskeskeisyyden lisääminen kasvattaa asiakasuskollisuutta

CASE HSL:

Lue, miten Digia varmistaa HSL:n digitaalisten palvelujen toiminnan 24/7. Lue case >

 

Lataa opas

Miksi mielekkäällä digitaalisella työntekijäkokemuksella on väliä?

Trendioppaassamme avaamme mielekkään digitaalisen työntekijäkokemuksen merkitystä:

 • Digitaalinen työntekijäkokemus
 • Järjestelmäviidakosta turvalliseen ja toimivaan kokonaisuuteen
 • Miksi älykäs BI-järjestelmä on tärkeä?
 • Vauhtia koko ekosysteemin toimintaan
 • Tyytyväinen työntekijä on paras myyntivaltti

CASE Fira:
Lue asiakastarinastamme, kuinka Firalla työmaan reaaliaikainen tilannekuva tuo tiedon kaikkien saataville. Lue case >

 

Lataa opas

Mikä on näkemyksellisyyden merkitys digitalisaation hyödyntämisessä?

Trendioppaassamme pohdimme näkemyksellisyyden merkitystä osana digitalisaatiota:

 • Strateginen digikehityskumppanuus
 • Digitalisaation ydin ei ole järjestelmä
 • Hyvä kumppani tarjoaa uusia näkemyksiä mutta puhuu kokemuksen rintaäänellä
 • Digihankkeiden vastuullisuus
 • Asiakaslähtöisyys ja hyvä työntekijäkokemus ovat myös osa yritysvastuuta

CASE Eckerö Line:
Lue, kuinka Eckerö Line on kehittänyt digitaalisia palveluitaan täydentämään asiakas- ja matkakokemustaan. Lue case >

 

Lataa opas

Älykäs digitaalinen liiketoiminta keskittyy tiedolla johtamiseen sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen

 Trendioppaassamme nostamme esiin digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja, jotka nousevat esiin yhä useammin asiakkaidemme digitaalisten kehityshankkeiden ja uudistusprojektien yhteydessä.

Haluamme tämän oppaan avulla saada kaikki yritys- ja julkisen sektorin päättäjät miettimään digitaalisia kehityshankkeitaan aiempaa laaja-alaisemmin ja tavoittelemaan niiden avulla kauaskantoisempia hyötyjä. Näin autamme teitä myös varmistamaan, että liiketoiminnan digitalisointi tuottaa kestävää arvoa, nyt ja tulevaisuudessa.

668x473_trendiopas_DS_kansi2

Lataa trendiopas ja lue lisää!

Fiksumpia työtapoja – ei hätäisiä fiksailuja

Lue, miten asiakkaamme ovat päässeet vauhtiin omassa digievoluutiossaan.