Personoitu monikanavainen asiakaskokemus uudelle tasolle datan tuella

Liiketoiminnan digitalisoinnin voisi olettaa lisäävän toiminnan älykkyyttä ja tehokkuutta. Mutta todellisuudessa mikään ei kehity ilman, että sitä kehitetään. Tarvitaan jokin voima, joka panee muutoksen liikkeelle. Ja mikäli kehityssuunnan haluaa itse päättää, vaatii muutos myös määrätietoista johtamista. Ei siis kannata tuudittautua ajatukseen, että kunhan yritys ottaa modernit digitaaliset alustat käyttöön, toiminnan älykkyys kasvaa automaattisesti. Tarvitaan muutosvisio.

Julkaisemme pian trendioppaan, jossa käsittelemme teemoja liittyen datan kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuuksiin osana niin personoitua asiakaskokemusta kuin digitaalista työntekijäkokemusta. Lataa maksuton oppaamme jo nyt, niin pääset inspiroitumaan ensimmäisten lukijoiden joukossa!

 

Trendioppaassamme kerromme alla olevista näkökulmista, kuinka hyödyntää dataa monipuolisemmin osana personoitua asiakaskokemusta:
 • Asiakaskeskeisyyden merkitys osana liiketoiminnan kasvua
 • Datalähteiden hyödyntäminen asiakastiedonkeruussa
 • Datavirroista tiedon hyödyntämiseen
 • Personoitu monikanavainen asiakaskokemus
 • Kohdennettu markkinointiviestintä osana kokonaisvaltaista asiakaskokemusta
 • Vastuullisuus ja tietoturva osana asiakaskokemusta
 • Asiakaskeskeisyyden lisääminen kasvattaa asiakasuskollisuutta

CASE HSL:

Lue, miten Digia varmistaa HSL:n digitaalisten palvelujen toiminnan 24/7. Lue case >

 

Lataa opas

Trendioppaassamme avaamme mielekkään digitaalisen työntekijäkokemuksen merkitystä:
 • Digitaalinen työntekijäkokemus
 • Järjestelmäviidakosta turvalliseen ja toimivaan kokonaisuuteen
 • Miksi älykäs BI-järjestelmä on tärkeä?
 • Vauhtia koko ekosysteemin toimintaan
 • Tyytyväinen työntekijä on paras myyntivaltti

CASE Fira:
Lue asiakastarinastamme, kuinka Firalla työmaan reaaliaikainen tilannekuva tuo tiedon kaikkien saataville. Lue case >

 

Lataa opas

Trendioppaassamme pohdimme näkemyksellisyyden merkitystä osana digitalisaatiota:
 • Strateginen digikehityskumppanuus
 • Digitalisaation ydin ei ole järjestelmä
 • Hyvä kumppani tarjoaa uusia näkemyksiä mutta puhuu kokemuksen rintaäänellä
 • Digihankkeiden vastuullisuus
 • Asiakaslähtöisyys ja hyvä työntekijäkokemus ovat myös osa yritysvastuuta

CASE Eckerö Line:
Lue, kuinka Eckerö Line on kehittänyt digitaalisia palveluitaan täydentämään asiakas- ja matkakokemustaan. Lue case >

 

Lataa opasÄlykäs digitaalinen liiketoiminta keskittyy tiedolla johtamiseen sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen  


 Trendioppaassamme nostamme esiin digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja, jotka nousevat esiin yhä useammin asiakkaidemme digitaalisten kehityshankkeiden ja uudistusprojektien yhteydessä.

Haluamme tämän oppaan avulla saada kaikki yritys- ja julkisen sektorin päättäjät miettimään digitaalisia kehityshankkeitaan aiempaa laaja-alaisemmin ja tavoittelemaan niiden avulla kauaskantoisempia hyötyjä. Näin autamme teitä myös varmistamaan, että liiketoiminnan digitalisointi tuottaa kestävää arvoa, nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lataa trendiopas ja lue lisää!

trendiopas_DS_kansi

Fiksumpia työtapoja – ei hätäisiä fiksailuja

Lue, miten asiakkaamme ovat päässeet vauhtiin omassa digievoluutiossaan.

 

 

HSL-Digia_asiakastarina

Case HSL

Tutustu HSL:n liiketoimintaa, ja niiden häiriötöntä toimintaa tukeviin digitaalisiin palveluihin.

   Lue case

Fira-Digia_asiakastarina

Case Fira

Perehdy ajantasaisen tilannekuvan merkitykseen Firan työmaiden arjessa.

  Lue case

Eckero_Line-Digia_asiakastarina

Case Eckerö Line

Lue, miten digitaaliset palvelut täydentävät Eckerö Linen asiakaskokemusta.

   Lue case