Vauhtia palvelusektorin digimurrokseen!

Palveluyritysten digitalisaatio

Miten palvelutoimialan yritykset voivat parantaa asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuutta digitalisaation avulla?

Kasvavista palveluyrityksistä 70 prosenttia on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen yhdeksi merkittävimmistä strategisista tavoitteistaan (Palta ry 2016). Tällä hetkellä yritykset ovat kuitenkin hyvin eri vaiheissa digitalisaation hyödyntämisessä.

Kerromme tässä oppaassa:

  • Kuinka työvuorosuunnittelua, resursointia ja kenttätyönohjausta saadaan automatisoimalla tehostettua ja tarkennettua
  • Kuinka näkymättömät työt saadaan näkyviin ja laskutusastetta parannettua
  • Kuinka asiakaskokemusta voidaan parantaa tarjoamalla uusia palveluita, monikanavaista asiointia ja läpinäkyvyyttä
  • Kuinka tietoa voidaan hyödyntää yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa.

Vaikuttaako mielenkiintoiselta? Jaa sivu tutuillesi