Integraatioarkkitehtuurin Fast Track

Integraatioarkkitehtuurin Fast Track -palvelussa rakennamme kanssasi tulevaisuuden integraatioratkaisun ja kehittämisen tiekartan. Palvelumme sisältää liiketoiminnan tarpeiden tunnistamisen, integraatioarkkitehtuurin suunnittelun ja teknologiasuositukset kartoituksen pohjalta.

Tavoitteet:

 • Tunnistamme arkkitehtuurin kehitysprosessiin liittyvät osapuolet ja odotukset.
 • Kartoitamme liiketoiminnan muutospaineet ja liiketoiminnan tavoitteet.
 • Tunnistamme ja määritämme keskeiset integraatioarkkitehtuuria ohjaavat periaatteet.
 • Johdamme liiketoiminnan tavoitteista ja muutostarpeista vaikutukset arkkitehtuuriin.
 • Arvioimme, mitä integraatioarkkitehtuuriratkaisuja täytyy saada aikaiseksi ja millaisella aikataululla.
 • Tunnistamme sopivan teknologian ja komponentit.

Integraatioarkkitehtuuri voi käsittää perinteisen palveluväyläpohjaisen tai iPaaS-pohjaisen integraation sekä API-rajapintojen hallinnan ja tuottamisen (esim. mikropalveluina).

 

Lopputulos:

 • Nykytilan kuvaus ja havainnot
 • Toiminnan muutosten tarpeet ja vaatimukset integraatioarkkitehtuurille sekä palveluille
 • Tavoitetilan integraatioratkaisu
  • Integraatioarkkitehtuurivisio
  • Nykyisten integraatioympäristöjen migraationäkemys
  • Ehdotus tavoitetilan uudesta integraatioarkkitehtuurista
  • Integraatioarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria
 • Lyhyen aikavälin tiekartta (2-3 v)
  • Mitä tehdään nykyisille integraatioalustoille ja miten niitä kehitetään
 • Pitkän aikavälin tavoitetilan tiekartta (5-10 v)
  • Mikä on pidemmän aikavälin integraatiovisio huomioiden liiketoiminnassa ja kokonaisarkkitehtuurissa tapahtuvat muutokset

Esimerkkejä mahdollisista painotusalueista:

liiketoiminta

Liiketoiminnan tarpeet

 • Uusien liiketoimintamallien mahdollistaminen
 • Uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen
 • Tulevat strategiset ydinjärjestelmäuudistukset
 • Yritysjärjestelyjen tuomat muutostarpeet
 • Tarve integraatiohallinnan kehittämiselle

integraatioarkkitehtuuri

Integraatioarkkitehtuuri

 • Nykytilan läpikäynti (ympäristö ja arkkitehtuuri)
 • Keskeisten integraatioiden tunnistaminen
 • Käytettävien integraatiotapojen tunnistaminen
 • Arkkitehtuurivision läpikäynti
 • IoT-, pilvi- ja API-hallinnan tarpeet

tiekartta

Arkkitehtuurin tiekartta

 • Lyhyelle aikavälille (6-12kk) tarkempi tiekartta, joka mahdollistaa integraatiotekemisen käynnistämisen
 • Suosituksia kehittämiselle pidemmällä aikavälillä

tietomalliTietomalli

 • Onko kannattavaa luoda yhteinen tietomalli?
 • Tietomallien kuvaustapa ja järkevät käyttökohteet

henkilostonohjaus_55x55Arkkitehtuurin hallintamalli

 • Pragmaattinen malli integraatioiden nopeaan haltuunottoon
 • Toteutusmallien yhdenmukaistaminen ja laadunvarmistusmallit kehittäjän käsikirjalle ja hallintamallin kuvaukselle

teknologia-komponenttiTeknologia ja komponentit

 • Nykyinen integraatioalusta ja käytetyt teknologiat
 • Tuotevaihtoehtojen evaluointi


Ota yhteyttä niin kerromme lisää!