Datan ja analytiikan
Fast Track

Datan ja analytiikan hyödyntäminen on poikkeuksellisen monitahoinen teema, ja siksi konkreettinen liikkeellelähtö voi tuntua haastavalta. Mitkä teknologiat soveltuisivat juuri meidän ympäristöömme? Mikä olisi hyödyllisin käyttötapaus ensimmäiseen analytiikkatoteutukseen? Onko dataa saatavilla ja mikä on sen laatu? Onko organisaatiomme ylipäänsä kypsä lähtemään liikkeelle?

Näihin kysymyksiin vastaa Digian datan ja analytiikan hyödyntämisen Fast Track. Se on nopea ja tehokas työpajojen sarja, jonka aikana muodostetaan tilannekuva ja toteutuskelpoinen suunnitelma konkreettista toteutustyötä varten. Fast Track -työskentelyn painopistettä voidaan tapauskohtaisesti suunnata esimerkiksi teknologiavalintaan tai käyttötapausten tunnistamiseen ja kuvaamiseen – riippuen siitä, mihin näkökulmaan liittyy eniten kysymysmerkkejä.

 

Kolmen nopean vaiheen avulla alkuun

VAIHE 1
Fast Track

Alustava ymmärrys ja kehityssuunnitelma.

VAIHE 2
Pilotointi

Ymmärryksen syventäminen ja ensimmäiset toteutukset.

VAIHE 3
Jatkuva hyödyntäminen

Täysimääräinen hyödyntäminen uusissa sovelluskohteissa.

Lopputuloksena syntyy
datan ja analytiikan hyödyntämisen tiekartta.

Fast Track on työmäärältään 5-10 henkilötyöpäivää riippuen käsiteltävistä aiheista, ja se pyritään toteuttamaan muutaman viikon aikana puolen päivän mittaisten workshopien avulla. Fast Track vaatii tiivistä sitoutumista asiakkaan avainhenkilöiltä, joiden joukossa on tyypillisesti niin liiketoiminnan kuin tietohallinnonkin edustajia.

Fast Trackin tuotokset dokumentoidaan ja käydään läpi harjoituksen päätteeksi. Tyypillisiä tuotoksia ovat esimerkiksi:

  • teknologiasuositukset perusteluineen
  • priorisoitu lista analytiikan tai raportoinnin käyttötapauksista
  • keskeisimpiin käyttötapauksiin liittyvät käsitemallit, sekä
  • alustava tiekartta datan ja analytiikan hyödyntämisestä.

Kaiken kaikkiaan Fast Track tarjoaa pohjan, jonka avulla varsinaiseen toteutustyöhön voidaan lähteä suunnitelmallisesti ja pienemmillä riskeillä liikkeelle. Keskustellaanko lisää?Varaa ilmainen tapaaminen asiantuntijaltamme: