Digia Business insight
Datalla johtamisen seuraava taso

Buukkaa 45 minuutin klinikka  >>

 

Kaipaatko johtamisen tueksi arvausten sijaan kirkasta datapohjaista näkymää? Digia Business Insight -ratkaisun avulla liiketoimintajärjestelmien, kuten ERPin ja CRM:n, data on kootusti saatavilla. Siirry seuraavalle tasolle - pirstaleisesta datasta kirkkaaseen tilannekuvaan.


 

HAASTE

Tietoa usein kyllä kerätään, mutta se ei johda toimenpiteisiin tai tuo lisäarvoa päätöksentekoon 

Digia Business Insight vastaa näihin bisnesongelmiin:

 • Yrityksen liiketoiminnan tilannekuva ei ole eheä: dataa kerätään, mutta se siiloutuu järjestelmiin
 • Dataa ei ole kerätty riittävän laajasti tai data ei ole tarpeeksi laadukasta
 • Kerätty data ei johda toimenpiteisiin, eikä sitä hyödynnetä liiketoiminnan johtamiseen
 • Data ei ole ajan tasalla ja helposti saatavilla kun sitä kipeimmin kaivattaisiin, esimerkiksi liiketoimintaympäristön muuttuessa
 • Dataa ja raportteja on, mutta niitä ei ymmärretä
 • Raportit eivät ole käyttäjälähtöisiä: ne ovat liian usein staattisia tilannekuvia, jotka kuvaavat tapahtunutta eivätkä heijasta tulevaa

 

 

Keskeisiä etuja yrityksen eri toiminnoissa

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi

Tehokas myynnin johtaminen ennustamisen ja optimoinnin kautta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä myynti- ja liidiputken seuranta

Liiketoimintajohto

Liiketoimintajohto

Liiketoiminnan johtaminen tunnuslukujen, avainmittareiden ja ennusteiden pohjalta sekä liiketoiminnan hyötyjen tehokas kotiuttaminen optimoinnin avulla

Taloushallinto

Taloushallinto

Ennakoinnin mahdollistava ja tehokas talouden ohjaaminen yhdistämällä älykkään automaation ja datan hyödyntämisen

 

Operatiivinen johtaminen

Operatiivinen johtaminen

Yrityksen avaintoimintojen proaktiivinen sekä datalähtöinen ohjaus ja hallinta, tekoälyä ja prosessiautomaatiota hyödyntävien tulevaisuuden liiketoimintaprosessien kehittäminen

Woikoski uudisti koko liiketoimintansa

Kaasualalla toimiva Woikoski kaipasi toimintaansa uutta potkua ja rohkeaa uudistusta – koko liiketoiminnan digitalisointia.

Digian kanssa toteutetussa hankkeessa Woikoskelle rakennettiin mm. uusi toiminnanohjausjärjestelmä, IoT-ratkaisu ja data-analytiikkaa.

Lue koko asiakastarina: https://digia.com/asiakkaamme/woikoski/ 

ESIMERKKI

Data myynnin ennustamisen tukena

Ennustamisen avulla myynnin johto saa apuvälineen avoimien myyntihankkeiden arviointiin, resurssien kohdentamiseen ja ajankäytön suunnitteluun.  

CRM-dataa voidaan hyödyntää kaupan toteutumisen todennäköisyyden arvioinnissa. 

Lue lisää blogistamme ja tilaa webinaaritallenne: 
   BLOGI: Ennustavaa analytiikkaa CRM-datalla

myynninennustaminen

Digia Business Insight – data liiketoimintajärjestelmien ja johtamisen tukena

Digia Business Insight on liiketoiminnan tiedolla johtamisen kokonaisratkaisu, jossa tuomme olemassa olevan ERP & CRM -ratkaisun yhteyteen:

 • Pilvipohjaisen tietovaraston​
 • Analytiikkaratkaisun ​
 • Raportoinnin​
 • Integraatiot muihin järjestelmiin tarpeen mukaan​

Ratkaisu on skaalautuva ja laajennettavissa useilla tietolähteillä.

Digia Business Insight tarjoaa:

 • Valmiit tietomallit ja raportit sekä tarpeen mukaan asiakaskohtaisesti jalostettuja raportteja​
 • Tilannekuvan lisäksi analytiikan avulla laadittuja ennusteita
 • Mahdollisuuden laajentaa tekoälypohjaiseen analytiikkaan​
 • Mahdollisuuden analysoidun tiedon syöttämiseen takaisin lähdejärjestelmiin rikastuttamaan niiden tietoa 
 • Tietoturvallisen ja skaalautuvan pilvipohjaisen ympäristön
 • Valmiin arkkitehtuurin ja nopean käyttöönoto
Datasta arvoa

Digia Business Insight antaa kokonaisvaltaisen näkymän relevanttiin,
ajantasaiseen dataan mahdollistaen tiedolla johtamisen läpi yrityksen.

 

Aloita Digia Business Insight -ratkaisun käyttöönotto 45 minuutin asiantuntijaklinikallamme

Klinikalla analysoidaan yrityksesi nykytila, tunnistetaan suurimmat kipupisteet ja tarpeet sekä tehdään selkeä etenemissuunnitelma.

Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme varaa kanssasi klinikka-ajan.