API Fast Track

Digia API Fast Track – nopein tie sujuvaan APIen hyödyntämiseen

API-rajapinnat eivät ole enää vain IT:n taktinen integraatiotyökalu vaan entistä enemmän avain liiketoiminnan kestävään digitalisoimiseen. Rajapinnat mahdollistavat ekosysteemien rakentamisen ja niihin liittymisen. Tämän avulla voidaan saavuttaa jo aivan uutta liiketoimintaa tai kilpailuetua

API Fast Trackin tavoitteena on luoda ymmärrys API-rajapintojen mahdollisuuksista liiketoiminnalle ja niiden vaatimista reunaehdoista. API Fast Trackin avulla:

 • analysoidaan liiketoiminnan API-tarpeet
 • luodaan perusta ja suunnitelma API-kehitykselle tai kehitetään olemassa olevaa API-hallintaa
 • tuetaan teknologia- ja tuotevalintoja API-hallinnan osalta

Työpajojen avulla viet APIen hyödyntämisen uudelle tasolle:

canvasAPI Canvas

Työpajassa laaditaan API Value Proposition ja Business Model -canvakset, jotka määrittelevät yrityksen liiketoimintamallin. Lisäksi suunnitellaan, miten API:en avulla luodaan arvoa liiketoimintaprosesseihin.

arkkitehtuuri2Minimiarkkitehtuuri (MVA)

Työpajassa hyödynnetään API Canvasta Minimum Viable Architecturen (MVA) API:en, mikropalveluihin tai API-hallinnan kehittämiseen.

api-opsAPIOps® Cycles

Työpajassa määritellään parhaat käytännöt API:en suunnitteluun, kehittämiseen ja mittaamiseen, sekä kehittäjäohjelmien luomiseen ja arkkitehtuurin suunnitteluun. Lisäksi määritellään roolit ja tunnistetaan organisaation kehitystarpeet.

toolsAPIOps® tools & setup

Työpajassa määritellään API-työvälineet:

 • API-tyyliopas
 • API-hallintatuote ja konfiguraatiot
 • API:n elinkaari osana build pipelinea, CI/CD -automaatioratkaisut ja API-versiohallinta
 • API-auditointi
 • lokit, hälytykset ja mittarointi

Lopputulokset:

 • Yhteenveto API-toiminnan nykytilanteesta ja tarpeista
 • Arkkitehtuuriin kohdistuvat tarpeet ja minimiarkkitehtuurikuvaus
 • API-toiminnan tavoitetilan kuvaus ja kehityspolku
 • Suositus ratkaisuista, käytettävistä menetelmistä ja työvälineistä
 • API-toiminnan prosessin, roolien ja organisoitumisen kuvaus

Digian API Fast Trackissa hyödynnetään  APIOps® Cycles -menetelmää, sekä DevOps- ja Lean-pohjaisia toimintamalleja.Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

 

APIOps® Cycles -menetelmän ovat yhteistyössä kehittäneet Digia ja APIOps-yhteisö. APIOps®-tavaramerkki on rekisteröity Osaango Oy:lle, joka on antanut sen APIOps-yhteisön käyttöön. Menetelmä on lisensoitu CC-BY-SA 4.0- lisenssillä, ja sitä voi käyttää myös kaupallisesti näiden ehtojen puitteissa. Menetelmä sekä lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.apiopscycles.com.