Tutustu Dynamics 365 Customer Insights -ratkaisuun ja uudista tapasi palvella asiakkaitasi

Hanki kokonaisvaltainen näkymä asiakkaista

Kokoa kaikki henkilöitä ja yrityksiä koskevat liiketoiminta-, tapahtuma- ja käyttäytymistietosi yhteen ja yhdistä tiedot rakentamalla koostetut asiakasidentiteetit tekoälyn ja koneoppimisen suositusten perusteella.

Tutustu havaintoihin ja toimi

Käytä valmiita koneoppimismalleja ennustamaan asiakaspoistumaa tai seuraavaksi parasta toimenpidettä asiakkaille. Löydä uusia segmenttejä AI-pohjaisten suositusten avulla. Upota Customer Insights -näkymät Dynamics 365 -sovellukseen tai ulkoisiin sovelluksiin ohjataksesi toimintaa. Käynnistä työnkulut asiakassignaalien perusteella käyttämällä helppoja Power Automate -työnkulkuja.

Mukauta ja laajenna ratkaisu tarpeisiisi

Aloita ketterästi intuitiivisilla, opastetuilla käyttötapauksilla. Laajenna ratkaisua tutuilla Azure-palveluilla ja -työkaluilla ja käytä omia koneoppimismallejasi ratkaisun lisänä. Yhdistä asiakastiedot Microsoft Power BI -sovelluksella laatiessasi koontinäyttöjä ja raportteja. Luo nopeasti liiketoimintaan mukautettuja omia sovelluksia Microsoft Power Appsin avulla.

Tule tutustumaan Dynamics 365 Customer Insights -ratkaisuun työpajaamme:

 • Käydään läpi perusteet Customer Insights -työvälineestä
 • Tutustutaan vaihe vaiheelta, miten ratkaisu yhtenäistää eri tietolähteitä
  • Tietolähteiden määrittäminen
  • Tietokenttien yhdistely, kohdistaminen ja sulauttaminen
  • Entiteettien määrittäminen
 • Määritetään KPI-mittareita aineiston pohjalta
 • Määritetään esimerkkisegmenttejä aineiston pohjalta
 • Muodostetaan keskitetty 360-asteen näkymä (asiakaskortti) aineiston asiakkaisiin
 • Tietoaineistona käytetään päivän aikana valmista demo-dataa

Työpajan tuotokset:

 • Päivän lopputuloksena muodostuu ymmärrys Customer Insights -ratkaisun mahdollisuuksiin
 • Hahmotellaan ratkaisun soveltamiskohde omassa liiketoiminnassa
 • Etenemisehdotus Proof of Concept -ratkaisun tai käyttöönottoprojektin osalta
 • Pääsääntöisesti workshop toteutetaan vakioesimerkin ja demodatan avulla
 • Trial-ympäristö, johon voi tutustua sen voimassaolon ajan workshopin jälkeen
 • Optiona voidaan hyödyntää omaa dataa, mikäli aineisto on samankaltaista kuin esimerkkidata ja tietolähteenä hyödynnettävissä

Työpajan ohjelma:

Aika Aihe
8.30 Tervetuloa ja aamupala
9.00 Esittäytymiset ja Customer Insights -yleisesittely
10.00 Customer Insights -harjoituksen läpikäynti
11.30 Lounas
12.15 Customer Insights -arkkitehtuurin läpikäynti
12.45 Harjoitus jatkuu
15.00 Yhteenveto