Skip to content
AI-kuva4Unlock your Artificial Intelligence


Voita 10 000 euron arvoinen tiekartta tekoälyn hyödyntämiseen


Miten edetä tekoälyn hyödyntämisessä? Autamme tunnistamaan, miten juuri teidän organisaationne hyötyisi tekoälystä eniten, ja laadimme tiekartan konkreettisten hyötyjen saavuttamiseksi – olittepa lähdössä liikkeelle tai hakemassa kiihdytystä seuraavalle tasolle. 

 

  Tekoäly – Hypeä vai hyötyä? Entä juuri meille?


Monet yrityksistä ja julkisorganisaatioista ovat jo lähteneet liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä, mutta toiset epäröivät vielä. Ilmassa on epävarmuutta: tekoälystä puhutaan paljon, mutta miten se koskettaa juuri meitä? Kuinka lähteä liikkeelle? Tai jos tekoälyä on jo otettu käyttöön, kuinka ottaa askel seuraavalle tasolle? Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät kysymyksetkin saattavat mietityttää. Mutta voiko tekoälyä sivuuttaa? Vastaus on, ettei kannata.
 

Lyhyellä aikavälillä tekoäly tuo suuria hyötyjä olemassa olevien prosessien ja palveluiden tehostamiseen. Pitkällä aikavälillä tekoäly voi tuoda suurempia muutoksia toimintatapoihin ja kokonaisille toimialoille. Vaikutukset ovat erilaisia, mutta jollain tavalla tekoäly koskettaa kaikkia. Siksi kelkasta ei voi jättäytyä, ja oikea aika lähteä liikkeelle on nyt. Me autamme siinä, miten. 

Haasteena on tietää, mikä digievoluutiossa on hypeä ja mikä realismia – ja mitä tekoäly tarkoittaa konkreettisesti omalle liiketoiminnalle. Kannustan kokeilukulttuuriin; sillä lailla saa aivan eri lailla ymmärrystä ja osaamista tekoälyn mahdollisuuksista ja sen vastuulliseen käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia

viiva3

 

Työn tavoite on tehdä AI ymmärrettäväksi ja löytää konkreettisia kehityskohteita, joita voidaan lähteä kehittämään ja testaamaan.

Tiekartta-työssä autamme sinua tunnistamaan

 • Mihin prosesseihin ja palveluihin tekoäly voisi tuoda tehostusta tai helpotusta 

 • Millaisilla kokeiluilla tai ensiaskeleilla lähteä liikkeelle – tai jos olette jo pitemmällä, kuinka kiihdyttää tekoälyn hyödyntämistä seuraavalle tasolle 

 • Mitä huomioida tietoturvan ja -suojan sekä etiikan osalta 

 • Milloin tekoäly ei ole järkevin tai kustannustehokkain ratkaisu, vaan suuremman hyödyn voisi tuoda robotiikka tai muu teknologinen ratkaisu 
viiva3

Tekoälyyn liittyy kuhinaa, ja ilmassa on odotusta jonkinlaiselle big bangille. Sellaista ei kannata jäädä odottamaan, sillä useimmille yrityksille AI:n isoin hyöty tulee arkisina askeleina, jotka ovat otettavissa jo nyt.

Juhana Juppo, Chief Technology Officer, Digia

Tekoälyn tiekartta -työ sisältää seuraavat vaiheet

ai-1_alustus

   1. Alustus

Demystify AI

Mitä tekoäly on, kuinka se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää organisaatiossa? Keskustelua syventävät arjen esimerkit konkreettisista AI-toteutuksista. Osion sisältö sovitetaan organisaation AI-lähtötason mukaan. 

ai-2_usecase

   2. Käyttötapausten tunnistus

What if AI?

Tunnistetaan organisaation kipupisteet ja tavoitteet, joissa tekoälyn hyödyntämisestä olisi hyötyä. Miten liiketoiminta voisi tehostua, arjen työvaiheet helpottua tai jokin muu asia muuttua, jos tekoäly otetaan osaksi tekemistä? 

ai-3_prio

   3. Tärkeysjärjestys ja toteutettavuus

Prioritize AI

Arvioidaan tunnistettujen käyttötapausten hyötyjä ja vaikuttavuutta peilaten ideoita toteutettavuuteen ja työn vaativuuteen.  

ai-4_tiekartta2

   4. Valmis tiekartta

Onboard AI

Työn lopputuloksena syntyy tekoälyn hyödyntämisen tiekartta, joka sisältää priorisoidut käyttötapaukset, suositukset toteutukseen ja ohjeistuksen liikkeelle lähtöön.  

Voita 10 000 euron arvoinen tiekartta 

Hae mukaan viimeistään 8.12.

Näin kilpailu etenee

 • Kilpailuaika on 8.11.-8.12.2023. 
 • Kilpailuun voivat osallistua kaikki yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt. 
 • Kilpailun voittaja valitaan joulukuun 2023 aikana. Digia on voittajaan suoraan yhteydessä. 
 • Voittaja julkistetaan tammikuussa 2024 Digia.comissa ja muissa Digian kanavissa.  
 • Tiekartta-työ toteutetaan alkuvuoden 2024 aikana. Tarkemmasta aikataulusta ja toteutuksesta sovitaan suoraan voittajan kanssa.  

Näin voittaja valitaan

 • Lähtötilanne: Voittajaksi valittavan osallistujan lähtötilanne on oltava sellainen, että tiekartta-työssä nähdään mahdollisuuksia tuoda osallistujalle aidosti merkittävää hyötyä
 • Monipuolisuus: Voittajaorganisaatiossa on oltava tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia monipuolisesti ja laaja-alaisesti
 • Uutuusarvo tai muu kiinnostavuus: Voittajaksi voidaan valita myös organisaatio, jossa tekoälylle nähdään jokin hyvin spesifi, mutta uudenlainen tai muulla tavalla kiinnostava käyttökohde
 • Yhteensopivuus Digian osaamisalueisiin: Toimiala ja hyödyntämispotentiaali osuvat Digian osaamisalueisiin niin, että Digialla on voittajalle annettavaa
   
600x300-d365-customer-service

Kartoitus osana kilpailua: Miten muut hyödyntävät tekoälyä?

Osana hakemuslomaketta pyydämme osallistujia vastaamaan kysymyksiin, jotka kartoittavat tekoälyn hyödyntämistä ja hyödyntämisen valmiuksia organisaatiossanne. Näitä tietoja hyödynnetään kilpailun esikarsintavaiheessa, minkä lisäksi koostamme vastauksista anonymisoidun yhteenvedon. Yhteenveto julkaistaan alkuvuodesta 2024 kaikille vastaajille. 

Lopputuloksena syntyy kartoitus, tilannekuva, tekoälyn hyödyntämisestä suomalaisorganisaatioissa. Tästä vertaistiedosta toivomme olevan joka organisaatiossa hyötyä oman tekoälypolun suunnittelussa. Pelkästään kysymyksiin vastaaminen voi antaa oivalluksia aiheista, joita tekoälyn hyödyntämistä miettiessä on hyvä ottaa huomioon. Vaikka vain yksi voittaa tiekartta-työn, jaetusta tiedosta hyötyvät kaikki. 


Kysymykset

Jos sinulla on kilpailusta kysyttävää, ota yhteyttä:
info@digia.com 

 

 

Haluatko jatkaa keskustelua Digian tekoälypalveluista?

Ville Mäkinen

Head of Sales, Digital Solutions

ville.makinen@digia.com
ville_makinen_450x450
Artificial Genuine intelligence. To us intelligence isn’t intelligence, unless it’s sincere. Whether produced by humans, or by machines.