Skip to content
AI-kuva4Unlock your Artificial Intelligence


Tiekartta tekoälyn hyödyntämiseen


Miten edetä tekoälyn hyödyntämisessä? Autamme tunnistamaan, miten juuri teidän organisaationne hyötyisi tekoälystä eniten, ja laadimme tiekartan konkreettisten hyötyjen saavuttamiseksi – olittepa lähdössä liikkeelle tai hakemassa kiihdytystä seuraavalle tasolle. 

Mitä Tekoälyn tiekartta sisältää?

 

  Tekoäly – Hypeä vai hyötyä? Entä juuri meille?


Monet yrityksistä ja julkisorganisaatioista ovat jo lähteneet liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä, mutta toiset epäröivät vielä. Ilmassa on epävarmuutta: tekoälystä puhutaan paljon, mutta miten se koskettaa juuri meitä? Kuinka lähteä liikkeelle? Tai jos tekoälyä on jo otettu käyttöön, kuinka ottaa askel seuraavalle tasolle? Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät kysymyksetkin saattavat mietityttää. Mutta voiko tekoälyä sivuuttaa? Vastaus on, ettei kannata.
 

Lyhyellä aikavälillä tekoäly tuo suuria hyötyjä olemassa olevien prosessien ja palveluiden tehostamiseen. Pitkällä aikavälillä tekoäly voi tuoda suurempia muutoksia toimintatapoihin ja kokonaisille toimialoille. Vaikutukset ovat erilaisia, mutta jollain tavalla tekoäly koskettaa kaikkia. Siksi kelkasta ei voi jättäytyä, ja oikea aika lähteä liikkeelle on nyt. Me autamme siinä, miten. 

Haasteena on tietää, mikä digievoluutiossa on hypeä ja mikä realismia – ja mitä tekoäly tarkoittaa konkreettisesti omalle liiketoiminnalle. Kannustan kokeilukulttuuriin; sillä lailla saa aivan eri lailla ymmärrystä ja osaamista tekoälyn mahdollisuuksista ja sen vastuulliseen käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Timo Levoranta, toimitusjohtaja, Digia

viiva3

 

Työn tavoite on tehdä AI ymmärrettäväksi ja löytää konkreettisia kehityskohteita, joita voidaan lähteä kehittämään ja testaamaan.

Tiekartta-työssä autamme sinua tunnistamaan

  • Mihin prosesseihin ja palveluihin tekoäly voisi tuoda tehostusta tai helpotusta 

  • Millaisilla kokeiluilla tai ensiaskeleilla lähteä liikkeelle – tai jos olette jo pitemmällä, kuinka kiihdyttää tekoälyn hyödyntämistä seuraavalle tasolle 

  • Mitä huomioida tietoturvan ja -suojan sekä etiikan osalta 

  • Milloin tekoäly ei ole järkevin tai kustannustehokkain ratkaisu, vaan suuremman hyödyn voisi tuoda robotiikka tai muu teknologinen ratkaisu 

Tekoälyn tiekartta -työ sisältää seuraavat vaiheet

ai-1_alustus

   1. Alustus

Demystify AI

Mitä tekoäly on, kuinka se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää organisaatiossa? Keskustelua syventävät arjen esimerkit konkreettisista AI-toteutuksista. Osion sisältö sovitetaan organisaation AI-lähtötason mukaan. 

ai-2_usecase

   2. Käyttötapausten tunnistus

What if AI?

Tunnistetaan organisaation kipupisteet ja tavoitteet, joissa tekoälyn hyödyntämisestä olisi hyötyä. Miten liiketoiminta voisi tehostua, arjen työvaiheet helpottua tai jokin muu asia muuttua, jos tekoäly otetaan osaksi tekemistä? 

ai-3_prio

   3. Tärkeysjärjestys ja toteutettavuus

Prioritize AI

Arvioidaan tunnistettujen käyttötapausten hyötyjä ja vaikuttavuutta peilaten ideoita toteutettavuuteen ja työn vaativuuteen.  

ai-4_tiekartta2

   4. Valmis tiekartta

Onboard AI

Työn lopputuloksena syntyy tekoälyn hyödyntämisen tiekartta, joka sisältää priorisoidut käyttötapaukset, suositukset toteutukseen ja ohjeistuksen liikkeelle lähtöön.  

AI-katsaus_kansi-1

Tutustu tekoälykatsaukseen

Suomalaisorganisaatioille toteuttamamamme kyselytutkimus tekoälyn hyödyntämisestä paljastaa arvokasta tietoa tekoälymurroksen etenemisestä Suomessa. Katsauksesta ilmenee, millaisia mahdollisuuksia – sekä haasteita tekoälyn hyödyntämiseen liittyy!

 

Tutustu katsaukseen

Webinaaritallenne:
Miten YIT ja Suomen Olympiakomitea hyödynsivät Digian tekoälyn tiekarttapalvelua

Digian Tekoälyn tiekartta -kilpailun voittajiksi valikoituivat rakennusyhtiö YIT sekä Suomen Olympiakomitea. Kilpailun myötä Digia halusi rohkaista organisaatioita tekoälyn hyödyntämiseen. Webinaarissamme  YIT ja Suomen Olympiakomitea kertovat tekoälyn tiekartta -projektistaan ja tarjoavat arvokasta vertaistietoa tekoälyn hyödyntämisen käytännöistä. 

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää Tekoälyn tiekartasta?

viiva3

Tekoälyyn liittyy kuhinaa, ja ilmassa on odotusta jonkinlaiselle big bangille. Sellaista ei kannata jäädä odottamaan, sillä useimmille yrityksille AI:n isoin hyöty tulee arkisina askeleina, jotka ovat otettavissa jo nyt.

Juhana Juppo, Chief Technology Officer, Digia